3D Secure

je bezpečnostná technológia, ktorá sa používa pri online platbách na ochranu kupujúcich a predajcov pred podvodnými transakciami. Jej cieľom je poskytnúť dodatočnú vrstvu ochrany a zvýšiť bezpečnosť platobných transakcií na internete. Ako to funguje? Pri platbe...

Čo je SPF

SPF (Sender Policy Framework) je technológia, ktorá slúži na ochranu pred podvodnými emailovými správami. Je to mechanizmus overovania, ktorý kontroluje, či daný odosielateľ skutočne existuje a či je autorizovaný na odoslanie emailu v mene domény, z ktorej sa email...

Čo je SSL/TLS

SSL (Secure Sockets Layer) je kryptografický protokol používaný k zabezpečeniu spojenia medzi webovými prehliadačmi a webovými servermi. Jeho nástupca, TLS (Transport Layer Security), sa používa častejšie, ale pojem SSL sa stále používa na odkazovanie na tento typ...